Hakkımızda

Bastet

SOKAK HAYVAN HAKLARI KORUMA DERNEĞİ

Can Dostlarımızı İçin Varız…

Birgül ONAY

Birgül ONAY

Onursal Başkan
Av. Deniz ÇOLAK

Av. Deniz ÇOLAK

Denetim-Hayvan Haklarından Sorumlu Bşk. Yrd.
Ertuğrul EYGİ

Ertuğrul EYGİ

Genel Sekreter
Naime Korkut RAWINS

Naime Korkut RAWINS

Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı
S.Ayhan ALTAN

S.Ayhan ALTAN

Sayman
Sertaç SEVİNÇ

Sertaç SEVİNÇ

Kamu Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yrd.
Fikret MISIRLI

Fikret MISIRLI

Yönetim Kurulu Başkanı
Turan ÇATAL

Turan ÇATAL

Basından Sorumlu Başkan Yardımcısı
Prof.Dr.  A.Yüksel GÜRÜZ

Prof.Dr. A.Yüksel GÜRÜZ

Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Bastet Sokak Hayvan Hakları Koruma Derneği Amacı

BASTET ÜYELERİ

2018 Yılında 35 hayvansever gönüllü ile başlamış olup 2023 Kasım ayı itibariyle 379 gönüllüye ulaşan Bastet Sokak Hayvanları üzerinden gelir getirecek hiçbir ticari faaliyette bulunmayan…

Bastet yönetimi ve üyeleri şahsi reklam, sosyal çevre ve tanınırlık gibi amaçlar gütmek ile birlikte renk, din, dil, ırk ve siyasi bir ayırım gözetmeyecek kişilerden oluşmakta yeni üyelerinde bukriterlere uyanlarla…

Bastet, mama, tasma vs pazarlayan, tedavi için para toplayan sosyal statü için kimlik arayışında olan DERNEKler den olmayanlarla…

BASTET YÖNETSEL

* Devlet – Yerel Yönetimler – Sivil Toplum Örgütleri ve Gönüllüler ile birlikte Yasal ve yönetsel düzenlemelere temel oluşturacak ve ayrıca mevcut mevzuatlara dâhil edilmesi sorumlu kuruluşların idari kapasitelerine sorumluluklar yüklenmesi için başta İzmir olmak üzere

* Sokak Hayvanları Yaşam Kalitesi ve Kıonforunu Önceleyen
* Sokak Hayvanları Beslenmesi Mama Üretimi
* Sokak Hayvanları Hastanesi ve Poliklinikleri hayat geçirilmesi.

BASTET GEREKÇEMİZ

Sayıları her yıl çeşitli nedenlerle artmakta olan, yaşadıkları sorunların giderilmesi çevresel ve toplumsal sorumluluğumuzun artması İnsan-hayvan ilişkileri ve buna ilişkin etik değerler ekonomik ve toplumsal gelişmeler doğrultusunda değiştirilmesi.Buna paralel olarak antroposentrik yaklaşımlar biyosentrik yaklaşımlara evrilmesi
Bu sorunların çözümüne yönelik çabaların yoğunlaştırılması insani etik sorumluluğumuz nedeniyle Bastet Sokak Hayvanları Koruma Derneğini Kurduk.

BASTET KİMLER İÇİN

Doğal ortamda yaşama yetisini kaybeden Yerleşim alanları ve civarında zor koşullarda yaşam mücadelesi veren Barınmak ve etolojilerine uygun davranışları gerçekleştirmek için uygun ortamlara sahip olmayanlar, Düzenli ve yeterli beslenmeyen,Sağlık sorunları olan Kötü muamele ve itlafa maruz kalan
Can Dostlarımızı İçin

BASTET SORUMLULUK

✓ İnsanlar ile hayvanlar arasındaki ilişkilere dair etik değerler insanlar tarafından oluşturulup adil olması ve bu etik değerler ve insan hayvan ilişkileri genellikle insanın yararına ve hayvanların aleyhine gelişmesinden.
✓ İnsanlar ile hayvan türleri arasında, beslenme ihtiyacı, acı ve kaygı duyma, neslini devam ettirme, toplum halinde yaşama gibi pek çok ortak özellik de bulunması
✓ Algılama hissine sahip ama akıl yürütme yetisinden yoksun olan hayvanların doğal sıralamada, insanların gerisinde yer almış, bu nedenle de hayvanları ikinci sırada görmelerinden
✓ Her canlı türü, canlılar toplumunun eşit üyesi olup, her birinin farklı yetenek ve özelliklere sahip olmaları, türler arasında etik yönden ayrımcılık yapılmasının önüne geçilmesi.
✓ Canlı Merkezli Yaklaşımda Bütün hayvanların ve yaşam formlarının insanlarla eşit önemde tutulması, yaşam tüm türlerin hakkı olması Ahlak Etiği, Yaşama Saygı Etiği ve Doğaya Karşı sorumluluklarımız başında gelmektedir
✓ Türlerin farklı özelliklerde olmaları, onların uyum içerisinde bir arada yaşamalarının sağlanması
✓ Hayvan özgürlüğü felsefi etik anlayışını ahlaki ilgi alanının dışında tutulmaması
✓ Hayvanseverlerin kendi çıkarları doğrultusunda hiyerarşinin türler arasında fiziksel ve psikolojik açıdan acı çekmesine, ayrıca zihinsel travmalar yaşamalarına neden olmaması
✓ Hayvanların yiyecek, cerrahi müdahaleler, spor ya da para için kullanılabilecek kaynaklar olarak görülmesinin önüne geçilmesi

BASTET MİSAFİRLERİ

✓ Çoğunlukla kedi ve köpeklerden oluşan evcil hayvanlar, sahiplerinin ölmesi veya terk edilme sonucu sahipsiz kalanlar.
✓ Yılın belirli dönemlerinde sahil beldelerinde geçiren hayvan severler edindikleri evcil hayvanlarını, bu beldelerden ayrılırken terk edilenler
✓ Doğa ile bağı kısmen koparılan ve doğal ortamda yaşama yetisini kaybeden yerleşim
yerlerinin içinde ve civarında zor koşullarda yaşam mücadelesi vermekte olanlar.
✓ Barınmak ve etolojilerine uygun davranışları gerçekleştirmek için uygun ortamlara sahip olmayanlar düzenli ve yeterli beslenememeleri, sağlık sorunları, kötü muamele ve itlafa maruz kalanlar

BASTET GIDA

✓ Sokak Hayvanları mama üretim
✓Atıklardan Fason , Mama Fason Üretim Modern Mama Üretim Tesisinde geri dönüşüm tekniği kullanılarak tekrar üretim sürecine dahil edilerek sağlanan tasarruf ile gıda israfına yönelik çalışmamız kapsamında
✓Oteller, Restoran,Lokanta, Yemekhane, Pazar ve Market atıklarının Sokak Hayvanları özelinde kullanılması
✓ Besin değeri yüksek Fason Mama Üretimi yönünde organizasyonumuz ile ilerleyen süreçte Bastet Mama Üretim Fabrikasını hayata geçirilmesi
✓ Üretilen Mama Minimum  50 %  BASTET Dernek ÜYELE’lerine 

BASTET TEDAVİ

✓ Sokak Hayvanları hastanesi ve iyileştirme projesi
✓ 5199 sayılı kanun kapsamına her İl ve İlçeler sınırları içerisinde yaşayan sahipsiz sokak hayvanları için Ücretsiz Sokak Hayvanları Semt Poliklinikleri ve Hastanesi açılması
✓ Açılacak Poliklinikler ve Hastanelerin işletilmesi kamu görevi olarak belirlenmesi
✓ Ambulansa hizmeti, Her türlü ilk yardım, Tanı, Teşhis koyma, tedavi ve ameliyat yapılması
✓ Koruyucu hekimlik, Planlı kısırlaştırma İnsancıl yöntemlerle sokak hayvanlarının sayısının azaltılması,
✓ Sokak hayvanlarından kaynaklanan insanlara bulaşabilecek hastalıklarının önlenmesi,
✓ Hayvanlardan kaynaklanan şikâyetlerin önlenmesi ve ısırık vakalarının takibi.
✓ Rehabilite edilebilmesi, sahiplendirilmesi, Tedavisi tamamlana sokak hayvanlarının yaşadıkları alana geri bırakılması
Acil iletişim merkezi aracılığı ile Sokak Hayvanları vatandaş şikâyetlerini değerlendirilerek veya rutin yakalama çalışmaları sonucu gözlem altına alınması
Sağlık yönünden gerekli tedaviler yapıldıktan sonra mikroçip, numaralı kulak küpesi takılarak başta sahiplendirme, hayvanların alındıkları yerlerine geri bırakılması

Bastet adımız nereden geliyor

2800’lerde binlerde dişi aslan ve aslan yüzlü bir kadın formunda ortaya çıkan Bastet, güneş ışınlarının berekete getiren gücünü sembolize etmekte ve Aşağı Mısır ile firavunun koruyucusu olarak kabul edilmektedir. Eski ve Orta krallıklar arasında tahıl stoklarını eriten kemirgen nüfusunu azaltmak amacıyla kediler evcilleştirilmeye başlanmıştır. Orta Krallık döneminde aslan tasviri kaybolarak zamanla kedi yüzlü bir kadına dönüştürülmüş, evcil Mısır kedisi de tanrıçanın sembolü ve kutsal hayvanı kabul edilmiştir. Nil deltası üzerinde yer alan Bubastis (modern Basta) şehri özellikle MÖ 931-715 arasında Bastet’in kült merkezi olup her yıl burada tanrıçanın onuruna yaklaşık 700 bin kişinin katıldığı büyük bir festival düzenlenmekteydi.

Mumyalanan kediler

Bu dönemde Bastet tapınakları tanrıça onuruna beslenen kedilerle, kedi heykelleriyle doluydu. Dahası Mısırlılar sevgiyle andığı evcil kedilerini ölünce mumyalatmakta, altın küpe ve diğer mücevherlerle birlikte gömmekteydi. Mısırlı arkeologlar en son 2010 yılında İskenderiye yakınlarındaki Kom el-Dekkah’da III. Ptolemy döneminde tarihlenen içi Bastet heykelleriyle dolu 15 m genişliğinde 60 m yüksekliğinde bir tapınağı ortaya çıkarmışlardır. Helenistik dönemde Bast ay tanrıçasına dönüşmüş ve Yunan kültüründeki Artemis İle yakınlaşmış, Yunanlılarca Ailuros (Eski Yunanca: αἴλουρος “kedi”). olarak da adlandırılmıştır. Mısır’ın Roma egemenliğine girmesiyle hayvan kültü Mısır ve Roma işgaline karşı milliyetçiliğinin sembolü olmuştur ki MÖ 1. yüzyılda Diodorus Siculus bir kediyi kazara öldüren bir Romalının kalabalık bir kitle tarafından linç edildiği bildirilmiştir.

 

0
Toplam Hayvan Sayısı
0
Gönüllü Bakıcı Sayısı
0
Üye Sayımız
0
Tedavi Olanlar
BASTET Hakkında

Derneğimiz Üyeleri Ne Diyor...

“Derneğimizde Gönüllü olmaktan çok gurur duyuyorum.Başkanımız tüm olanakları seferber ederek canlarımıza yardım etmemizin önünü açıyor”

Osman Kara

“Derneğimiz Çatısı altında bulunmaktan,canlarımıza yardım etmekten son derece memnunum… ”

Semra ÇALIŞKAN

“Derneğimizde 3 Aydan beri gönüllü olarak görev alıyorum..yüzlerce canlara destek olduğumuz için çok mutluyum… ”

Tamer BAHÇELİ

Translate »
Minimum 4 characters
YAZINIZ...
1
Bize Yazın...
BASTET
CAN DOSTLARIMIZ İÇİN